Happy New Year 2021

A new year has started.

we can set new goals and hope

for the upcoming months without

hesitation we will achieve this with focus,

will to make it happen,

We are all looking forward to let

Covid-19 with all its limitations

behind us, in the dark,

locked in the black hole, hoping never

to be seen ever again.

Gelukkig Nieuw Jaar 2021

Een nieuw jaar is begonnen.

We kunnen nieuwe doelen stellen en hopen

deze de komende maanden, zonder

aarzeling, zullen we dit met focus bereiken,

wil het laten gebeuren,

We kijken er allemaal naar uit om te verhuren

Covid-19 met al zijn beperkingen

achter ons, in het donker,

opgesloten in het zwarte gat, in de hoop nooit

om ooit weer gezien te worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *