Spring

Do you hear the sound of birds?
Do you hear nature whispering,
waking up from a long winter sleep
and now singing those songs
that everyone can hear in the morning?

Isn’t it lovely to see green grass,
branches stretching their long arms,
impatient to see green leaves covering them,
giving a home to birds.

Spring is giving energy to my mind,
is making me feel alive,
is nurturing my mental health and soul,
continuing the cycle of life.

Spring blossoms

Spring blossoms

Lente

Hoor je het geluid van vogels?

Hoor je de natuur fluisteren,

ontwakend uit een lange winterslaap

en nu die liedjes zingt

die iedereen ‘s ochtends kan horen?

Is het niet heerlijk om groen gras te zien,

takken die hun lange armen uitstrekken,

ongeduldig om groene bladeren te zien die hen bedekken,

een thuis gevend aan vogels.

De lente geeft mijn geest energie,

laat me voelen dat ik leef,

voedt mijn geestelijke gezondheid en ziel,

en zet de cyclus van het leven voort.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *