You mesmerise me

Baby, your hair, it is mesmerising me,

those long dreadlocks, handsome face.

Your legs and defined manly back,

your slender body, your hands.

Anyone who ever held you, touched you,

must have felt the same,

as I do right now this moment.

You know I do everything

you want right now, that you desire.

I’m there for you.

Even if I know you’re taking advantage,

I carry on loving you.

I just can’t stop caring for you.

I do all those stupid things,

my head says no, my heart yes.

Reasoning falls on the ground,

like a feather, on the wind of love.

I feel there’s no end,

My love will carry on surviving, finding

a balance, on this wind.

Sensual

Sensual

Je betovert mij

Liefste, je haren, het fascineert me zo,

die lange dreadlocks, knap gezicht.

Jouw benen en jouw gedefinieerde mannelijke rug.

Jouw slanke lichaam, je handen.

Iedereen die je ooit heeft vastgehouden, aangeraakt,

heeft vast ook hetzelfde gevoeld,

zoals ik nu op dit moment doe.

Je weet, ik alles doe

wat je maar wilt, wat je wenst.

Ik ben er voor je.

Zelfs als ik weet dat je misbruik maakt,

ik blijf van je houden,

kan niet stoppen voor je te zorgen.

Ik doe die stomme dingen,

mijn hoofd zegt nee, mijn hart ja.

Het redeneren valt neer, zwevend,

als een veertje, op de wind van liefde.

Ik voel dat er geen einde is.

Mijn liefde zal blijven overleven,

balans vinden, op deze wind.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *