Uniqueness

We all have that feeling,

that we are the special chosen ones.

Chosen by a higher force,

chosen by a force, a strong energy,

that blew that undestroyable spirit,

right in our soul, until we die.

Until we finished what’s written ,

what we are chosen, gifted to do.

Seek what you do best.

Find love in what you care for,

Find love in your life,

You will know you will make it.

Afrikaans

Afrikaans

Uniekheid

We kennen allen dat gevoel,

het gevoel, dat wij de uitverkorenen zijn.

Gekozen door een hogere kracht,

gekozen door een kracht, een sterke energie,

die een onverwoestbare geest blies,

midden in onze ziel, tot we sterven.

Tot we klaar zijn met,

datgene wat er is geschreven, met datgene

wat verkozen is voor elk.

Zoek waar je het beste in bent.

Vind liefde in datgene dat

je liefhebt en waar je om geeft,

Vind liefde in je leven.

Je weet dat je het zal aankunnen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *